A2000 - TAM OTOMATİK SELÜLOZ TAYİN CİHAZI


•Ham Selüloz, ADF, NDF analizleri,
•Tam otomatik çalışma,
•Otomatik olarak solüsyonları ekler ve durular.
•Doğru ve kesin sonuçlar,
•Bir seferde 24 numunenin analizi,
•Lcd göstergeli Mikroprosesör kontrol
•Kullanımı kolay

ANKOM 2000 Selüloz Tayin Cihazı çok çeşitli numune türlerinde zorlu testlere tabi tutulmuştur. NFTA ve AAFCO tarafından örnek programlarda kullanılmıştır. ANKOM 2000 Selüloz Tayin Cihazı laboratuar faaliyetlerini geliştirmek ve iş gücü maliyetini azaltmak için otomasyonu arttırır. Otomasyon sıcak su ve kimyasal ile kullanıcının temasını azaltır. Cihaz laboratuarda çok az bir yer kaplar.

Tüm yem ve yem bitkileri için ADF, NDF, Ham Selüloz sonuçları alınabilir. A 2000 geleneksel yöntemlere göre daha doğru ve hassas ölçüm yapar. Teknisyen değişiminin dezavantajlarını ortadan kaldırır. Yedek filtrasyon aşamasına gerek duymaz böylece her seferinde tutarlı sonuçlar alınır. 

Kimyasal raf sistemi ile taşınan solüsyon kutuları önceden hazırlanmış olan solüsyonların analiz esnasında gerekli miktarda direk olarak cihaz tarafından alınmasını sağlar. Durulama için gerekli olan sıcak su  sistem ile beraber gelen su ısıtıcı ile kullanıcıya gerek duymadan direk olarak sisteme verilir. 

 

Çoklu Uygulama Alanı:    ADF (Asit Deterjan Lif Analizi) NDF (Nötral Deterjan Lif Analizi) Ham Lif Analizi

Tam Otomatik:  Kimyasal ve sıcak su ile teknisyenin temasını ortadan kaldırır.  Sadece numuneleri cihaza yerleştirmek ve çıkarmak  için teknisyene ihtiyaç duyar. İşgücü tasarrufu sağlar.

Basit operasyon : Cihazın kurulumu birkaç dakika sürer.

Kullanım için ileri bir eğitime gerek yoktur. Teknisyene laboratuarda diğer işleri yapmak için boş zaman yaratır.

Filtre Torbası Teknolojisi:  Hataları azaltır ve doğruluğu arttırır. Bir seferde 24 numuneyi analiz etme imkanı sağlar.  Günlük yapılan analiz  miktarını arttırarak alınan sonuçları arttırır. Filtrasyon otomatik olarak yapılır.

Kapalı Sistem:  Teknisyenin analizi takibine gerek yoktur. Güvenliği arttırır. Kimyasallarla olan teması ortadan kaldırır.

Küçük Boyut: Kıymetli olan tezgah ve laboratuar alanı tasarrufu sağlar. 

Nasıl Çalışır ?

•24 adet numune tartılarak torbalara yerleştirilir ve torba ağızları torba kapatma cihazı ile kapatılır.

•Örnekler cihazın torba taşıyıcı raflarına yerleştirilir.

•Çalışılacak olan metot seçilerek başla düğmesine basılır.

•Metot için gerekli olan solüsyonlar otomatik olarak eklenir.

•Durulama işlemleri de otomatik olarak cihaz tarafından yapılır.

•İşlem bittiğinde  numuneler kurutulup tartılarak sonuçlar hesaplanır.