A200 - YARI OTOMATİK SELÜLOZ TAYİN CİHAZI


•Ham Selüloz, ADF, NDF analizleri,
•Doğru ve kesin sonuçlar,
•Bir seferde 24 numunenin analizi,
•Ekonomik ve verimli
•Sonuçlardaki değişkenlik ortadan kalkar.
•Düşük maliyet/ işçilikten tasarruf
•Kullanımı kolay


ANKOM 200 Selüloz Tayin Cihazı çok çeşitli numune türlerinde zorlu testlere tabi tutulmuştur. NFTA ve AAFCO tarafından örnek programlarda kullanılmıştır.. Cihaz laboratuarda çok az bir yer kaplar.

Tüm yem ve yem bitkileri için ADF, NDF, Ham Selüloz sonuçları alınabilir. A 200 geleneksel yöntemlere göre daha doğru ve hassas ölçüm yapar. Teknisyen değişiminin dezavantajlarını ortadan kaldırır. Yedek filtrasyon aşamasına gerek duymaz böylece her seferinde tutarlı sonuçlar alınır.  A 200 alternatif rakiplerine karşı daha düşük maliyete sahiptir. Klasik yöntemlere göre %50 işgücünden tasarruf edilmiş olur.

Çoklu Uygulama Alanı:    ADF (Asit Deterjan Lif Analizi) NDF (Nötral Deterjan Lif Analizi) Ham Lif Analizi

Düşük Maliyet:  Sermaye giderleri azaltılır. Analiz başına düşen maliyet azalır. İşgücü maliyeti azalır.

Basit operasyon : Cihazın kurulumu birkaç dakika sürer.

Kullanım için ileri bir eğitime gerek yoktur. Teknisyene laboratuarda diğer işleri yapmak için boş zaman yaratır.

Filtre Torbası Teknolojisi:  Hataları azaltır ve doğruluğu arttırır. Bir seferde 24 numuneyi analiz etme imkanı sağlar.  Günlük 144 ADF analizi, 120 NDF analizi ve 96 Ham Lif analizi yapma imkanı sağlar.Ayrıca bir filtrasyon aşamasına gerek duymaz.

Kapalı Sistem:  Teknisyenin analizi takibine gerek yoktur. Güvenliği arttırır. Kimyasallarla olan teması ortadan kaldırır.

Küçük Boyut: Kıymetli olan tezgah ve laboratuar alanı tasarrufu sağlar. 

Nasıl Çalışır ?

•24 adet numune tartılarak torbalara yerleştirilir ve torba ağızları torba kapatma cihazı ile kapatılır.

•Örnekler cihazın torba taşıyıcı raflarına yerleştirilir.

•Çalışılacak olan metoda göre önceden hazırlanmış olan solüsyonlar teknisyen tarafından ilave edilir ve cihazın kapağı kapatılır.

•Metoda göre analiz süresi ayarlanarak ıstma ve çalkalama tuşuna basılır.

•Süre bitince teknisyen tarafından durulama işlemi yapılır.

•İşlem bittiğinde  numuneler kurutulup tartılarak sonuçlar hesaplanır.