DİYET LİF ANALİZ CİHAZI


Diyet Lif nedir ?

Diyet lifi bitkisel besinlerin hazmedilmesi mümkün olmayan ve sindirim sisteminden geçerken su absorbe ederek dışkı yapımını kolaylaştıran kısımlarıdır. Diyet lifleri arasında selüloz gibi nişasta olmayan liflerin yanı sıra dekstrinler, inülin, lignin, mumlar, pektinler, betaglukanlar ve oligosakaritler vardır.

Diyet Lifin Önemi 

Diyet lifleri suda eriyebilmeleri açısından ikiye ayrılırlar. Genelde bütün bitkilerde her iki tür diyet lifi de birlikte mevcuttur. Suda erimeyen diyet lifleri yiyeceklerin tokluk hissini arttırır, dışkıyı yumuşatır ve bağırsaklardan daha çabuk bir şekilde geçmesini sağlar. Kepekli un, mısır, taze fasulye ve patates kabuklarında yüksek miktarda suda erimeyen diyet lifleri bulunur. Suda eriyen diyet lifleri ise vücutta fermentasyona uğrayarak vücuda çok yararlı birçok maddeye dönüşürler. Havuç, kestane, muz, pirinç gibi yiyecekler yüksek oranda suda eriyen diyet lifleri içerirler.

ANKOM TDF 

ANKOM diyet lif analiz cihazı beslenme ile ilgili etiketleme , kalite kontrol ve araştırma için yeni bir standart oluşturuyor. En yorucu analitik yöntemleri otomatize ederek ,doğruluk ve hassasiyeti arttırırken, ANKOM diyet lif analiz cihazı laboratuar isgücü ve örnek başına düşen maliyeti azaltır.Gelişmiş bilgisayar kontrollü çok kanallı pompa kimyasal çözeltileri, enzimleri ve durulama suyunu otomatik olarak ilave eder. Sıcaklıklar ve çalkalama düzeyleri süreç boyunca kontrol edilir. Çoklu su banyosu ihtiyacını ortadan kaldırarak laboratuarda bulunan diğer cihazlar için çalışma alanı ortaya çıkartır.

Modern filtre torbası teknolojisi filtre edilen yüzeyi arttırarak filtre edilecek numuneleri için gerekli olan zamanı azaltır ve vakum erleni ve kroze ihtiyacını ortadan kaldırır.

Klasik  AOAC 991.43/AACC 32.07.01 metodunun otomatik olarak su banyosu ve süzme düzeneği kullanmadan otomatik olarak yapılmasını sağlar.

Codex Metoduna (AOAC 2009.01 and 2011.25)göre upgrade edebilme imkanı

Hızlı ve teknisyene gerek duymadan otomatik filtrasyon

Filtre tıkanma problemine son

Gerekli olan işgücü maliyetini azaltır

Analiz başına düşen analiz maliyetini azaltır

Günde üç  sefere kadar  çalışma imkanı 9 numune (18 torba )

Klasik yöntemde ihtiyaç duyulan  su banyosu ve filtrasyon şişeleri ihtiyacını ortadan kaldırır

Tam otomatik bilgisayar kontrollü çalışma