GAZ ÜRETİM VE ÖLÇÜM SİSTEMİ* Kablosuz gaz üretim ve ölçümü,
* Mikrobiyal metabolizmaların kinetiğini kolayca ölçer.
* Bir maddenin biyobozunurluğunu ölçer.
* Sindirim testlerinde kullanılır.
* Maya aktivitesinin ölçer.
* Modülerdir, aynı zamanda 1 set için 50 modüle kadar çoğaltılabilir.
* Yüksek hassasiyetli basınç ve sıcaklık ölçümü,
* Uzaktan basınç tahliyesi,
* Grafik çizimi için Excel veri arabirimi,
* Gaz numunesi alabilme,
Ankom RF Gaz Üretim Sistemi ,gaz üretiminin ölçümünü ve görüntülenmesini sağlayan en kolay yöntemdir.
Sistem aşağıdaki kısımlardan oluşur;
* 250ml, 500ml, 1000ml lik numune şişeleri (Aksi belirtilmedikçe Standart 250mllik şişeler gelir)
* RF basınç sensör modülü
* Ortam basıncını ölçen Zero Remote Modül
* 10 adet pili aynı anda şarj edebilen şarj cihazı
* USB bilgisayar bağlantısı
* Modüller ile kablosuz olarak bağlatı sağlayan Base Coordinator
* Windows Xp ve 7 destekli yazılım

Örnekler ve mikroorganizmalar (veya diğer fermantasyon kaynakları)şişeler içerisine yerleştirilir. RF modül şişelerin ağızlarına yerleştirilir ve inkübasyon için su banyosu veya inkübatöre yerleştirilir. Kullanıcının belirlemiş olduğu aralıklarla her şişenin basınç ölçümü yapılır. Basınç ölçümleri, standart bir Excel üzerine kaydedilir ve gaz üretim eğrileri kullanıcılar tarafından oluşturulabilir. Basınç psi veya bar cinsinden ölçülebilir. Gaz üretimi veya vakum (BOD) takibini gerektiren tüm uygulamaları destekler.


Bu sistem;
* Geviş getiren hayvanların sindirim çalışmalarında,
* Maya aktivitesinin ölçümü çalışmalarında,
* Biogaz üretimi ölçümlerinde,
* Organik maddelerin fermantasyonunda,
* Bir maddenin biyobozunurluluğu çalışmalarında, kullanılmıştır.

Her modül gaz örneği almayı ve opsiyonel olarak sıvı örneği almaya imkan sunar. Avrupa’da bu sistem VDI 4630 , DIN 38414-S8 ve GB21 çalışmalarında başarılı olarak kullanılmıştır.