YAĞDA ÇÖZÜNEBİLEN VİTAMİNLERİN ANALİZİ-ANKOM FLEX


 

*Cihaz, yağda çözünen vitaminlerin ve kolesterolün tayinini basitleştirmek için tasarlanmıştır.
 
*Saponifikasyon, katı faz ekstraksiyonu ve evaporasyonu yaklaşık 120 dakika içinde otomatik olarak yapılmaktadır.
 
*Sistem soğuk / sıcak sabunlaşmayı destekler (Not: soğuk = ortam sıcaklığı), ancak soğuk sabunlaştırma sıcak sabunlaştırmadan daha uzun sürer.
 
Sistem , kullanıcılar tarafından ihtiyaçlarına göre programlanabilen ,beş çeşit kimyasal / çözelti hafızası ile donatılmıştır,
(örn. Etanol, Potasyum hidroksit, Hidroklorik asit, Hexan,Damıtılmış su, vb.)
 
 
*Cihaz,  havalandırma boru hattına bağlanabilen bağımsız havalandırma deliklerine sahiptir.
 
*Cihaz, A / D / E vitamini analiz testlerinden geçmiştir.
 
*Cihazda yapılan işlemler ve kurutmadan sonra, son vitamin miktarı saptama diğer ekipmanların (HPLC, GC) yardımı ile yapılmalıdır.
 
-          Yağ içeriğine göre analizde kullanılacak numune miktarı 1-5 gr'dır. Maksimum analizi yapılabilen numune miktarı 10g’dır.
 
-          Daha fazla yağ numunesine (10-30 g) ihtiyaç duyulduğunda, sabunlaştırma cihazdan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir ve sabunlaştırılmış numuneleri tekrar cihazda ekstrakte edilebilir ve buharlaştırılabilir.
 
 
-          Tüm proses, bazı oksijene duyarlı analitlerin tespitini kontrollü bir nitrojen ortamında gerçekleştirerek numuneyi oksidasyona karşı korur.
 
*Sistem ücret karşılığında upgrade edilerek ham yağ ile toplam yağın ekstraksiyonunu sağlar.(yaklaşık 60 dakika)
*Geleneksel analiz adımlarıyla karşılaştırıldığında, sistemin solvent dönüşümü % 70'in üzerindedir.
 
1. Tasarım mükemmeldir ve enstrümanın genel boyutu (genişlik / derinlik / yükseklik) 33 * 32 * 18 inçtir (1 inç yaklaşık 2.54 cm'dir)
 
2. 5 dili destekleyen dokunmatik ekran kontrolü: İngilizce, Fransızca, Çince, Japonca ve İspanyolca
 
3. Çekerocak altına yerleştirilmesine gerek yoktur.
 
4. Maksimum toplu işleme kapasitesi: 4 numune.
 
5. Toplu işlem süresi: 120 dakika
 
6. Önceden programlanmış otomatik çalıştırma analizi yöntemi, kullanıcıların ek programlama yöntemlerini ayarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır.
 
7. Sabunlaşma fonksiyonu, katı faz ekstraksiyonu ve evaporasyon
 
8. Önemli verilerin depolanması (örneğin: test raporu ve günlüğü, kalibrasyon, tanı raporu ve günlüğü, arıza raporu, servis raporu) ve bu verilerin USB ile aktarımı.